• Derviša Imamovića 3, Zenica
  • 032 226 998
  • Pon-Pet: 10-19h, Sub: 9-13h

Dječija hirurgija je grana kliničke medicine i oblast hirurgije koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti dječijeg uzrasta koje se moraju liječiti radom ruku dječijeg hirurga i primenom specifičnih mehaničkih sredstava (instrumenata).

U tom smislu osnovni zadatak dječije hirurgije, u bilo kojim uslovima je, da pomogne oboljelom ili povrijeđenom djetetu.

Tonzilektomija

Cirkumcizija.

Uklanjanje trećeg krajnika.

Prim. mr med. sci. DizdareviĆ dr Nedžad
Head of Department

Završio medicinski fakultet u Tuzli 1996. godine. Specijalizirao je opću hirurgiju 2003. godine na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Tokom specijalizantskog staža dr. Dizdarević je edukacije iz oblasti opće hirurgije obavljao na kliničkim centrima u Zagrebu, Beogradu, Sloveniji i Francuskoj. 2007.god. specijalizirao je Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Tokom specijalizacije, boravio je i na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Beograd, Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“ Beograd i u Specijalnoj bolnici za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju „dr Colić“ u Beogradu. Magistrirao je 2007. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz oblasti karcinoma dojke. Počasno zvanje "primarijus" je stekao 2018. godine.